top of page

HISTORISKE GAVLMALERIER

Helsingør mure fortæller

elsinore outdoor tourism attraction culture

Hestemøllestræde Helsingør
Kirkens Historie
Kirkens Historie
Kirkens Historie
Kirkens Historie
Kirkens Historie
Kirkens Historie

Kirkens Historie ​​ 

(2012)

Lara Atzori (Italien) og

Piercarlo Carella (Italien)

Murmaleriet findes på Hestemøllestræde, Helsingør ​

Helsingør har en fantastisk kirkelig historie der inspirerede de 2 kunstnere. Murmaleriet er Piercarlo Carella og Lara Atzoris, tolkning af de begivenheder, der fandt sted i og omkring nogle af Helsingørs historiske steder. Kalkmalerierne i Sct. Mariæ kirke og i klosteret i Helsingør gjorde et stort indtryk på kunstnerne og de ønskede at bringe dem udenfor de vante rammer. Derfor indfattede kunstnerne deres murmaleri i en bort, som de så i Musikværelset i klosteret.

Link til Piercarlo Carella

Sct. Annagade Helsingør
Øresundstolden
Øresundstolden
Øresundstolden
Øresundstolden
Øresundstolden
Øresundstolden
Øresundstolden

Øresundstolden ​​ 

(2012)

Lara Atzori (Italien) og

Piercarlo Carella (Italien)

Murmaleriet findes på Sct. Annagade 4, Helsingør ​

Maleriet fortæller om en storhedstid, hvor købmænd, skibsklarere, færgemænd, håndværkere, skippere og søfolk fra den store verden skabte et broget liv i byen. Alle skibe, der sejlede gennem Øresund, skulle betale en afgift til kongen og senere staten. Helsingør blev på denne måde en rig og levende by i de 400 år sundtolden blev inddrevet. Kunstnerne har komponeret et billede ud fra fakta og fri fantasi. Nogle af portætterne er malet efter nulevende helsingoranere. Maleriet viser både Kongen, det nyopførte Kronborg og sildetønden som et tegn på det rige sildefiskeri.

Allegade 7 Helsingør
Helsingørs søfartshistorie
Helsingørs søfartshistorie
Helsingørs søfartshistorie
Helsingørs søfartshistorie
Helsingørs søfartshistorie
Helsingørs søfartshistorie

Helsingørs søfartshistorie
(2013)

Oriol Caminal Martinez (Spanien) og Piercarlo Carella (Italien)
Galvmaleriet findes på Allegade 7 Helsingør

 

Søfarten spillede en stor og vigtig rolle for Helsingør i mange århundreder. Det var her skibene lagde til på vej ud på verdenshavene, og det var her, de betalte Øresundstold, som gav byen og landet store indtægter. Helsingør var skibenes, sømændenes og skibsbyggernes by. 

Maleriet er en hyldest til de sidste 300 års udvikling i skibsfarten. Gavlmaleriet repræsenterer 3 tidsaldre af dansk søfart:  en lille træbåd med sejl, et dampskib og nutidens fuldautomatiseret Maersk containerskib.

Kongensgade 23, Helsingør
VÆRFTET
VÆRFTET
VÆRFTET
VÆRFTET
VÆRFTET
VÆRFTET

VÆRFTET
(2013)

Garin Baker (USA)

Galvmaleriet findes på Kongensgade 23, Helsingør

Helsingør var en værftsby i 100 år. Fra 1882-1983 satte værftet med dets ca. 3600 værftsarbejdere sit tydelige præg på byen.
Med maleriet overfor værftsindgangen i Allegade ønskede kunstneren at skabe et heroisk øjebliksbillede, hvor han kombinerer mennesket med den monumentale opgave det var at bygge enorme fartøjer større end menneskelig skala.
Forlægget har været fotos fra værftstiden, og man kan genkende flere af værftets arbejdere.

Link til Garin Baker

bottom of page