top of page

ON THE TRAIL OF HAMLET

Fintan Magee (Australien)

"The flowers of Ophelia" 2016

Australske Fintan Magee, hvis temaer kredser om oversvømmelser og flugt, har med værket; The flowers of Ophelia, i sit arbejde med Hamlet valgt at fokusere på Ofelias tragedie og død.
Act 4, Scene 5
OPHELIA to LEARTE:
There's rosemary, that's for remembrance. Pray you, love, remember. And there is pansies, that's for thoughts.

OPHELIA
(To GERTRUDE) Here are fennel and columbines for you-they symbolize adultery. (To CLAUDIUS) And here's rue for you-it symbolizes repentance. We can call it the merciful Sunday flower. Should you wear it for a different reason. And here's a daisy, for unhappy love. I'd give you some violets, flowers of faithfulness, but they all dried up When my father died.”

Inspireret af blomsternes symbolske betydning har Magee arbejdet med blomsterflorarens naturlige og dog prangende farver som virker til at give kunstværket et stærk og fangende udtryk.
Magee erfaring og arbejde med murmalerier af stor størrelse har resulteret i et kunstværk med to niveauer af dybde og oplevelse. 
Farverigt og med et islæt af ekspressionistiske udtryk fremstår murmaleriet på tæt hold som et fragmenteret væld af stærke farver, følelser og kontraster. Hvortil man på afstand oplever et helhedsbillede af de mange blomster og farverige nuancer som Ophelia i sine metaforer bruger til at beskrive menneskerne omkring sig. 

fiori2.jpg
bottom of page